bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Załatwianie spraw w urzędzie

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku:
poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 11:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku:
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26 B.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26 B, 15-959 Białystok lub przesłać faksem na numer: (85) 65 16 746

Przyjmowanie korespondencji:
W Sekretariacie Urzędu – Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 - tekst jednolity).

Nr konta do wnoszenia opłaty skarbowej z tytułu załatwianych spraw:
Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
Bank PEKAO S.A. II
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132Opublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 31.07.2015
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 7 437