bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne działania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 145 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2001r. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.),
  8. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 148, z późn.2104 zm.),
  9. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku oraz innych ustaw szczególnych zawierających zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej.Opublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 17.08.2011
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 740