bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Majątek

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.

Treść Wartość netto Umorzenia Wartość brutto
Garaże - 102945,75 102945,75
Budynek administracyjny 99502,01 153744,92 253246,93
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 21991,50 84322,22 106313,72
Urządzenia techniczne - 8052,00 8052,00
Środki transportu 197213,38 202240,14 399453,52
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 18925,61 113462,68 132388,29
Pozostałe środki trwałe - 286272,78 286272,78
Wartości niematerialne i prawne - 28783,21 38783,21Opublikował: Tomasz Kozyrski
Publikacja dnia: 27.01.2012
Podpisał: Tomasz Kozyrski
Dokument z dnia: 17.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 713